De wachters

Hoofdstuk 6

Gods gedachten

Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

( Spreuken 16:9).

De mens wikt, maar God beschikt.
De mens is een zoeker. Dat heeft God niet bij het begin van de Schepping zo bedoeld, maar het is er door omstandigheden wel van gekomen. Het is als het ware een natuurlijke, ingebakken eigenschap, die een onderdeel is van de natuurlijke mens. Het is ontstaan bij de zondeval, toen het contact met God 'zoek raakte'.

De mens is dus als het ware in een positie gemanoeuvreerd dat hij wel móet zoeken, om datgene te vinden wat hij nodig heeft voor zijn ingeschapen behoefte om als geestelijk wezen te leven en te functioneren.
Daarom zei Jezus ook:

"Zoekt, en gij zult vinden."

Hoewel het dus een eigenschap is van de natuurlijke mens, is het een onontbeerlijk gereedschap om te komen tot geestelijke dingen. God heeft het zo beschikt. In Handelingen 17:27 wordt het dan gezegd met deze woorden:

 • Opdat zij God zouden zoeken,
  of zij Hem al tastende vinden mochten.

Menselijk denken en Gods denken.
Wat uit de aarde is, is aards, en wat uit de hemel is, is hemels. (Johannes 3:31).
Twee verschillende denk-systemen staan hierbij als tegenpolen tegenover elkaar. Gods gedachten zijn hoger, groter, verder, wijder, dieper, mooier, en wat voor overtreffende woorden je er nog meer voor wilt gebruiken.
Maar ook mensen kunnen met hun gedachten heel ver komen. In gedachten is de mens al zowat geland op Mars en Jupiter. Ook zijn wij in staat om mensen te 'doen groeien' naar ons eigen idee door middel van genetische manipulatie.
Maar als Gods gedachten 'hoger' zijn, dan bedoelt de Bijbel hiermee niet dat ze meer gecompliceerd zijn, maar wel dat het van een andere inhoud is.

 • Gods denken is geestelijk.
  Het is van een andere scheppings-orde.

Gods gedachten moeten onze gedachten worden.
Het is voor ons een 'grote opdracht' om voortdurend op zoek te zijn naar Gods gedachten. De apostel Paulus zei:

"Zoekt de dingen die boven zijn."

Het is ronduit naief om alleen maar het gegeven te hanteren dat Gods gedachten en Gods wegen 'hoger' zijn dan die van de mensen, zo met de lijdzame vermelding erbij, dat je het daarmee kunt doen en dat je daar maar mee moet leren leven.
Nee, als de Bijbel aangeeft dat Gods gedachten en wegen hoger zijn, dan wordt dat als het ware als een uitdaging voor ons neergelegd:

 • Zo hoog moeten onze gedachten en wegen ook worden!

Wij moeten er naar gaan zoeken; wij moeten het tot ons eigendom maken.

Toch blijkt dit, niet onmogelijk, maar wel moeilijker te zijn dan wij vaak 'menselijk' denken. Ons denksysteem is dikwijls nog zo met de aarde verbonden en met 'menselijke zaken' verweven, dat de hemelse impressies steeds slechts fragmenten zijn die wij van tijd tot tijd gewaar worden.
De grootste fout die wij kunnen maken, is 'te denken' dat onze gedachten per definitie al helemaal 'hoog' zijn omdat wij nu eenmaal gedoopt zijn met de Heilige Geest. Met een dergelijke houding komen wij vroeg of laat tot ontdekking dat 'hoog' dan ook nog wel eens 'hoogmoed' kan betekenen, wat volgens de Bijbel voor de val komt, en dan blijkt het toch weer 'laag' te zijn. De mens wikt, God beschikt.

Afzonderen en luisteren.
Het zal altijd een geestelijke oefening blijven om je gedachten te laten ordenen door de Heilige Geest. Alleen mensen die voortdurend in alles God zoeken en Zijn Woord op zich in laten werken, zullen kans zien zich te ontworstelen aan de eeuwenoude strijd tussen hemels en aards denken. De profeet Habakuk heeft ons hiervoor een sprekend voorbeeld nagelaten:

 • "Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal,
  ik wil uitzien naar wat Hij tot mij spreken zal,
  en wat ik moet antwoorden op mijn klacht."

  ( Habakuk 2:1)