De wachters

Hoofdstuk 1

Waakt !

Wachter wat is er van de nacht?
Wachter wat is er van de nacht?
De wachter zegt: Morgen komt, maar ook de nacht;


( Jesaja 21:11 en 12)

Hoewel het 'wachter' zijn een profetische taak is, is in zekere zin iedere christen geroepen om een wachter te zijn. Het is niet iets speciaals wat in de eerste plaats geldt voor profetische mensen, maar het is een taak voor alle christenen en in het bijzonder voor profeten.

Een wachter, het woord zegt het al, is iemand die de wacht houdt.
Eén van de belangrijkste dingen die Jezus ons leert is 'waakt en bidt'. ( Markus 14:38). Velen hebben wel geleerd te bidden. Maar weinigen hebben geleerd te waken.
Bidden is bijna net zo belangrijk als waken, maar niet het belangrijkste. Waken staat voorop, als Jezus ons deze opdracht geeft.

Er bestaat een bekende uitdrukking onder traditionele christenen, 'Ora et Labora', wat betekent: 'Bidt en werkt'. Mensen die deze uitspraak in hun leven een belangrijke plaats geven, waken niet! Als men gewaakt had, zou men geweten hebben dat deze uitspraak nergens in de Bijbel staat en dus een vervalsing is van de Bijbelse boodschap.

Nu wil ik niet beweren dat wij in ons leven maar vroom moeten bidden en ophouden met werken, nee, de Bijbel zegt op een andere plaats dat een ieder rustig bij zijn werk moet blijven (2 Tessalonicenzen 3:12), en in vers 10: 'Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten'.

Maar ons geestelijk leven hangt niet af van het werken, maar van het waken en 'daarna' bidden.

M.a.w., zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. ( Matteüs 6:33).

Het waken is een zaak van iedere gelovige. Anders zou je maar al te gemakkelijk de verantwoordelijkheid voor je eigen geestelijk leven op een ander schuiven met een houding van 'als ik een fout maak, is het jouw schuld'.
Zo is het dus niet. Iedereen zal zelf rekenschap moeten afleggen van de aktiviteiten die hij/zij in dit leven tot ontplooiing heeft gebracht.

'Wachtlopen' doe je dus in de eerste plaats
ten behoeve van je eigen leven.