Kerst 2018

Twee getuigen in de Ark van het verbond
Twee getuigen in de Wet
Oud en Nieuw als boek tesaam
Doen ons Gods getuigenis verstaan

En op de achtste dag na Kerstmis nacht
Werd 'Het Kind' in Gods aanwezigheid gebracht
Waar ook Simeon en Anna, twee getuigen
Hem reeds lang hadden verwacht

Redding en verlossing voor de volken
Werd door hen gezien die dag
En tot ieder die het wilde horen
Spraken zij hiervan op Gods gezag