Kerst 2013

Als een stofje aan een weegschaal
en een druppel in de mensenzee
naar de mens verachtelijk en arm en klein
desondanks door God reeds lang tevoren uitverkoren
om een Redder en Verlosser voor de eeuwigheid te zijn

Jezus Christus, zaad van Abraham en David
niet door Jozef, maar Maria, en de heil'ge Geest van God
Als een geheim, God met de mens verbonden
desondanks een hemels Kind, zo onbevlekt en ongeschonden
Die later, door lijden heen, Koning in eeuwigheid zou zijn

Nu, gezeten op de troon van God en David
Overwinnaar over macht en kracht en dood
niet door Jozef of Maria, maar de heil'ge Geest van God
Niet te vuur, te zwaard, of andere aardse legerkrachten
maar door liefde, trouw, en waarheid
brengt Hij ieder mens tot klaarheid
hen, die Hem verwachten