De Stem van Jezus

Openbaring 3:20.
Jezus staat aan de deur van zijn gemeente. Hij is buitengesloten. Binnen wordt feestgevierd. Maaltijd gehouden.
Er wordt van alles gezegd en besproken. Van alles over Jezus. Ze zijn rijk. Al zijn zegeningen hebben zij opgeteld en eerlijk onder elkaar verdeeld. Maar DE STEM, DE STEM is buiten en de deur kan alleen aan de binnenkant geopend worden.

  • "Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeente spreekt."

Zeven maal staat deze aanwijzing opgetekend in Openbaring 2 en 3.
Een geliefde tekst voor velen om hun uitspraken en prediking kracht bij te zetten.
Maar DE STEM, zet Hij zijn kracht er bij?

De Geest van God is DE STEM van Jezus. DE STEM van Hem die tot de gemeente spreekt. Er gaat een roep uit van die stem: "KOM !" De Geest en de bruid zeggen: "KOM !" ( Openbaring 22:17 ). Wellicht worden diegenen tot 'de bruid' gerekend die DE STEM hebben leren verstaan, zij spreken dezelfde taal, de Geest en de bruid.

De geliefde die in de gevangenis zit is nog niet zover. Die moet niet alleen eerst DE STEM leren beluisteren maar vooral leren geloven, want de gevangenisdeur is al opengezet. Op Golgotha is de sleutel omgedraaid en drie dagen later de deur geopend. De gevangen geliefde moet leren uit de gevangenschap weg te wandelen en 'het Lam' te volgen.... over de heuvels en de dalen, ik zal U volgen mijn geliefde - het bruiloftslied.
En dat lied zal er zijn ook zodra de gevangenschap definitief verlaten is en de bruiloft op handen is. Maar zoals ook het Lam is losgemaakt van de aarde en met zijn voeten de aarde niet raakt, zo ook zij die door het Lam zijn losgekocht. Zij volgen Hem, waar Hij ook gaat. Hun voeten zijn zo los van de aarde dat zij al bijna 'in de wolken' zijn. Het is dan nog maar een kleine stap en de ontmoeting 'in de wolken' zal er zijn.

"Kom mijn geliefde, laten wij samen maaltijd houden."
Ik zal zingen van mijn geliefde én van zijn wijngaard, want die heeft Hij ook. Ik zal zingen van zijn wijngaard, want die zal bruisende wijn voortbrengen. ( Jesaja 27:2 ). Ik zal zingen in beurtzang als de Leviatan doorstoken is, de tegenstem die DE STEM van mijn geliefde voor mijn oren onverstaanbaar maakte. Maar dáár roept Hij: "De Geest en de bruid zeggen: KOM !" En ZIJN STEM, ZIJN WOORD, maakt mij vrij.
De weg is vrij, de deur is open.

  • De overwinnaar roept: "OVERWINNING !"
    "De zege is er, het heil, de goedheid, de majesteit van God,
    het is er!"

Maar voor wie niet zo spreekt, is er geen dageraad. ( Jesaja 8:20 ).
Jezus is opgestaan. Wie zou er nog vrezen voor de dood? Wie zou er nog vrezen voor een mens? Voor krachten, voor machten? Niets kan ons immers scheiden van de liefde van God die naar ons toekomt in Jezus Christus!
DE STEM, DE STEM, DE STEM van Jezus - HOOR HOE HIJ ROEPT:

  • "Leer Mij verstaan, en leer zo spreken voortaan !"
    "Leer Mij verstaan, en leer zo spreken voortaan !"