Kerst 2012

Heil'ge Geest, de roepstem Gods van eeuwen her
Maakte bekend, Hij, die gekomen is van ver
Uit de hemel, hoog verheven
Woord van God, gestalte van een mens verkregen

Zoals het was een mens die eens tot zonde kwam
Was het God als mens, die Zelf de zonde op Zich nam
Met dit doel, door Vader God gezonden
En als mens volkomen rein bevonden
Heeft God Zelf de macht der zonde weer verbroken
Alles, door profeten van tevoren reeds gesproken

Woord van God, gedachten van de Allerhoogste
Dat, gezaaid als Kind, de Redder van de mensheid oogstte
En aan ieder die de goede tijding van dit Woord gelooft
Heeft God heil en zegen tot in eeuwigheid beloofd