Kerst 2015

Reeds van eeuwigheid was vast besloten
dat Hij komen zou op aard'.
Lang verwacht door eigen volksgenoten
en uit Isaï's geslacht ontsproten,
om in werkelijkheid te zijn: Gods Zoon.
Naar belofte erfgenaam van Davids troon.
Niet om op aard' een koninkrijk te stichten,
maar in Geest en Waarheid mens en engelen te richten.

En zoals Gods Geest had aangegeven
dat door Maria's ziel een zwaard zou gaan,
Hij aan een hout zou worden opgeheven,
om door die zwakheid en verachting,
alle zonde- en duivelmachten te verslaan.

Engelen scharen, herders, en geleerden,
maar geen heersers volgens wereldnorm,
stonden bij de wieg van Gods genade,
als getuigen van de nieuwe vorm
en de weg die Hij de mensheid wees,
hoe in eeuwigheid bij Hem te kunnen leven,
dat, waar Hij Zijn Zoon voor heeft gegeven.