Kerst 2016

De bazuin weerklonk
de engel heeft gesproken
over Maria’s kind
die als een roos ontloken
    uit het geslacht van David
    de koning naar Gods hart
tot een verbond met God zou worden
    voor heel het menselijk geslacht

Wie heeft geloofd wat reeds Jesaja had voorzegt ?
Geen Sanhedrin en geen Herodes of zijn knecht
Maar vreemden uit het verre oosten
Ook naar het westen is de boodschap uitgezaaid:
    Geboren, heden, is de Heiland, daar ...
    waar de weg tot eeuwig leven is gebaand