Misleidende invloeden in deze tijd

Deel 6

 

Is God weer 'in' ?

 

Dat idee zou je kunnen krijgen na al het religieuze geweld van de achter ons liggende boekenweek. (1996). De vraag is echter in de eerste plaats: Welke God? Of, daar aan verbonden: Wie is God?

Dat velen over de persoon God een verschillend denkbeeld hebben, wordt doorgaans niet onder stoelen of banken geschoven. Je moet tegenwoordig al voorzichtig worden als je beweert dat er maar één God is.
Maar zelfs de volkeren die beweren te geloven in de Ene, geloven in werkelijkheid in vele 'goden' die slechts opgebouwde bedenksels zijn van eigen gods-ideeën. Zoveel mensen, zoveel goden; zoveel meningen, zoveel goden.
Hierbij is Nederland uiteraard niet uit te sluiten, want als er één volk is dat kans heeft gezien om van die Ene, velen te maken, zijn het de Nederlanders wel.

Dit is ongeveer hetzelfde als de situatie van het volk Israël, tijdens de woestijnperiode onder Mozes. Toen deze Mozes dan te lang uit het gezichtsveld was, werd er als het ware als één man door hen geroepen: "Laat ons 'goden' maken, naar aards (ons) beeld en gelijkenis." Men kwam uit op een soort kalf, en dat toont dan ook direct de afgang in hun denken, dat hun 'god' inmiddels een dierlijk niveau bereikt had.

Telkens wanneer de mens uit eigen middelen puttend, zich een idee probeert te vormen van de persoon God, gaat er onherroepelijk iets mis. God laat zich nu eenmaal niet verpakken in menselijke gedachtenspinsels. Daar is Hij te uniek voor.
Hij is wat dat betreft zo uniek en op Zichzelf, dat Hij zich eeuwenlang verborgen hield achter wolken en duisternis. (Psalm 97:2). Zelfs Mozes, die toch veel in afzondering met Hem doorbracht, had slechts een gedeeltelijke openbaring van de God die hij diende en volgde.

Blijft God dan altijd voor de mens verborgen?
Nee. Verre van dat. Feit is, dat Hij Zich reeds ten volle geopenbaard heeft in de gedaante van een mens. Het was Jezus Christus die getuigde:

"Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (Joh.14:9)


Door Zijn leven van wonderen en tekenen en rechtvaardig onderwijs, heeft God op een voor de mens aanschouwelijke wijze geheel duidelijk gemaakt Wie Hij in werkelijkheid is, en wat zijn bedoelingen zijn. Ook heeft Hij daardoor Zijn besluit kenbaar gemaakt dat er maar één wijze is waarop Hij Zich volledig wil laten kennen, en dat is door Jezus Christus. Deze was zo vervuld van het Wezen van God, dat iedere menselijke speurtocht naar het juiste godsbeeld, in Hem het eindpunt bereikt. Via Gods profeten aangekondigd en voorzegd, werden alle aspecten van Gods plannen in Zijn leven vervuld.
Dit vormt niet alleen als zodanig het bewijs van de betrouwbaarheid van de Bijbel, het bevestigd door de opstanding uit de dood alles wat God over Zichzelf gezegd heeft. Wij moeten dan echter wel het betrouwbare getuigenis hierover aannemen.

 • Dit is dan ook de sleutel voor het in waarheid leren kennen van God:
  Luisteren naar wat Hij Zelf over Zichzelf te zeggen heeft.


Alle menselijke, religieuze en aardse denkbeelden moeten wijken voor wat God over Zichzelf beweert. Hij zegt:

 • "Gij zijt mijn getuigen, is er een God buiten Mij?
  Er is geen andere Rots, Ik ken er geen."
  (Jes.44:8b)


De ontwikkelingen die wij de laatste tijd waarnemen, zijn echter tegengesteld hieraan. Na een lange periode van 'God is dood besef' en afzweren van alles wat met God en Godsdienst te maken heeft, komt er zo langzamerhand een omkeer en een zoeken naar spirituele belevingen en religieuze activiteiten.
Dit wordt in de hand gewerkt door evangelicalen die op basis van 'entertainment' een slap aftreksel van het evangelie vermengen met de naar spirituele ervaringen hunkerende subcultuur van mensen die wel religieus willen zijn, maar niet zich bekeren tot Jezus Christus om door Hem hun leven in dienst te stellen van God.

Een opkomst van allerlei dubieus spiritueel geëxperimenteer en een hang naar mystieke zaken is hiervan het gevolg. Als dit in onze samenleving voortgaat, zijn wij op weg naar een soort derde wereld cultuur, waarbij je op iedere hoek van de straat een offerhuisje voor vele (af)goden aantreft, terwijl in het dagelijkse leven dan ook nog de naam van Jezus Christus te pas en te onpas genoemd wordt.

Wie denkt dat dit te zwartgallig gesteld is, raad ik aan eens een bezoek te brengen aan een bepaalde discotheek in Noord-Brabant, die geheel ingericht is als kerkgebouw, met beelden en relikwiën, en waarbij de verlichting waarmee het kruis gesierd is, meegaat op het ritme van de muziek, waarschijnlijk vooral 'house'.
Heerlijk toch, zo'n avondje disco-dancing met zo'n hemelse sfeer 'in de tegenwoordigheid van God en al die heiligen' en de discjockey als predikant geïnstalleerd op een echte preekstoel?!

 • En dit is nu de misleiding!
  God is wel 'in', maar er feitelijk niet bij!

En probeer dát nu maar eens de mensen aan het verstand te brengen!