Misleidende invloeden in deze tijd

Deel 3

 

Aardsgerichtheid

 

Niet zozeer een speciaal verschijnsel in deze tijd, maar wel inherent aan het hedendaags menselijk religieus beleven, is wat wij kunnen noemen:

  • Verkeerde gerichtheid.

Hiermee bedoel ik het inzichtelijk afgestemd zijn op verwikkelingen en gebeurtenissen in en rond ons eigen leven of in de wereld. Vaak horen wij het advies dat je de Bijbel naast de krant moet leggen, met de bedoeling om daaruit de vervulling of tekenen des tijds af te lezen. Maar juist van deze verschijnselen heeft Jezus gezegd in Matt.24:6:

Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.


De krant of andere nieuwsmedia zijn absoluut niet de interpretatie van Bijbelse profetieën. Zij zijn slechts de deining en de schuimende golven van de zee.
Jaren geleden was ik in gesprek met christenen in Finland. Zij spraken over hun verwachting (en vrees) dat spoedig de Russen zouden komen. Veel Finse gelovigen waren daar al op voorbereid. Mijn reactie tegenover hen was:
Geloof het niet! De Russen komen niet, maar Jezus komt!
Jezus komt spoedig! Dát is waar de Bijbel over spreekt.


Ook in ons land hebben velen zitten wachten op een oostblok beweging in onze richting of in de richting van het Midden-Oosten. Wie zich daarmee bezighoudt, hanteert niet alleen een verkeerde uitleg van de profetieën van het Oude Testament, maar is in de eerste plaats verkeerd gericht. Aards gericht!

Wie aards gericht is, vindt altijd wel een bijbeltekst om bepaalde gebeurtenissen in de zienlijke wereld te verklaren. Het lijkt soms ook nog wel redelijk te kloppen. Maar pas op! Daarin schuilt nu juist de misleiding. Als de tijd verstrijkt, dan vervagen vele visies die leken te kloppen, en er is uiteindelijk niemand meer die er zich druk over maakt dat het in feite helemaal niet klopte.
Vele artikelen zijn er geschreven waarin men in de jaren 80 ontwikkelingen verwachtte in de wereld, zelfs de wederkomst van Jezus, maar niemand komt er openlijk voor uit dat zijn visie verkeerd was. Men gaat gewoon door. Nieuwe visies worden weer over de oude heen gebouwd, maar alles hangt als los zand aan elkaar. Waarom?

Vanwege aardsgerichtheid !

Wie werkelijk wil verstaan wat God te zeggen heeft, ook in deze tijd, zal in de eerste plaats zijn ogen sluiten voor wat 'de krant' te melden heeft. Gods geheimenissen worden nu eenmaal niet geopenbaard door de geest der wereld, maar door de Geest Gods.

  • Alleen door openbaring van de gedachten Gods zullen wij verstaan wat Zijn visie is op de mensheid en op de wereld.


Wij moeten Jezus-gericht zijn. Het oog hemelwaarts.
Bezig zijn met de dingen des Vaders. Eerst het Koninkrijk Gods zoeken, al het andere komt vanzelf. Niet hoe het Koninkrijk Gods gestalte zal verkrijgen in deze wereld, want dat zou neerkomen op vermenging. Het Koninkrijk Gods is niet van deze wereld en zal dat ook nooit worden. Het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. (1 Kor.7:31).
De mens van de oude schepping moet eerst vernieuwd worden (in denken) om deel te krijgen aan de hemelse realiteiten.

Wie aardsgericht is gaat hemelse, geestelijke waarheden substitueren en projecteren in de zienlijke wereld. Het geestelijke lichaam van Christus, de gemeente, wordt dan een aards instituut. De geestelijke tempel die God bouwt van levende stenen, wordt dan een kerkgebouw dat 'heilig' verklaard wordt. En wee je gebeente als je niet regelmatig in dat 'Godshuis' vertoeft.
Het hemelse Jeruzalem dat al door vader Abraham waargenomen werd, wordt gedegradeerd tot een aardse stad die in 'slavernij' verkeerd. Zelfs worden al de stenen voor de herbouw van een Oud Testamentische tempel mede door zogenaamde 'christenen' aangedragen.
De geestelijke strijd in de hemelse gewesten tegen de boze geesten en aldaar gezeten overheden, wordt dan op aarde uitgevochten met vlees en bloed en wapengekletter, met alle nare gevolgen van dien, allemaal onder het mom van 'christendom'.

Dit is dan niet het christendom van de geestelijke mens die in Christus is, maar van de aardsgerichte religieuze woestijnreiziger, die het 'ware beloofde land' nog steeds niet heeft gevonden en volhardend in zijn visie gedoemd is tot het maken van altoos durende omtrekkende bewegingen.

  • Misschien dat de generatie na dezen in staat zal zijn de Jordaan over te steken.