Brand in Babylon

Hoofdstuk 2

Het niet horen wat de Geest spreekt, is geestelijke hoererij!

Lang geleden, toen er nog geen Wet van Mozes was, toen er ook nog geen Woord van God op papier was, toen de mens het Woord van God alleen kon waarnemen door persoonlijk contact met God, toen dit ook al niet zo goed lukte, toen God zag dat hierdoor de mens zijn weg op aarde verdorven had, vond God iemand genaamd Noach.
Deze was anders dan zijn tijdgenoten. Hij wandelde met God. Hij was onberispelijk en rechtvaardig.
Maar wat heel belangrijk was in het leven van Noach: Hij hoorde als God sprak! God kon aan hem kwijt wat Hij aan niemand anders kwijt kon: de waarschuwing van een vloed die zou komen en de weg tot redding.

Noach hoorde wat de Geest tot de gemeente sprak!


In dit 'spreken' was redding en bescherming en veiligheid.
Niemand anders hoorde dat dit door de Geest van God gesproken werd. (Genesis 6).

Toen, enige tijd later, kwam er een man genaamd Nimrod.
Een geweldige kerel. Een machtige heerser. Hij kon ook heel goed jagen, zelfs vóór het aangezicht des Heren, lezen wij in Genesis 10:9.
Een positieve vent, als je het zo leest. Alleen, zijn naam betekent 'rebel' of 'geweldenaar'. Laten we zeggen een 'rebelse tiran'. Iemand die iedereen onder de voet liep. Hij was geweldig in het jagen, waarschijnlijk niet alleen op dieren, maar vooral ook op mensen. Misschien was hij wel de grondlegger van de slavernij.
En dit alles 'voor het aangezicht des Heren'! Of misschien beter gezegd:

Hij bedreef zijn rebellie en tirannie openlijk tegen God in, vóór Zijn aangezicht nog wel.


Nimrod was ook degene die steden bouwde zoals Ninevé en Babylon. En terwijl God tegen Nimrods opa had gezegd dat er nooit meer een vloed zou komen zoals er toen geweest was, en God een verbond had gesloten met alles wat leeft op aarde, moest en zou Nimrod als kroon op zijn machtspositie, een toren bouwen die in ieder geval zo hoog was, dat je er een tweede zondvloed wel in kon overleven. Bovendien werd de toren voorzien van allerlei symbolen van eerbewijs aan 'allerlei goden'.
Het begin van afgodische religiositeit.

Nimrod rebelleerde niet alleen tegen het spreken van God, maar ook tegen God zelf!


Eeuwen later, stond er een volk, door God geleid, voor een stad genaamd Jericho. Zij hadden net de besnijdenis achter de rug in Gilgal, wat een teken moest zijn van een hart dat besneden is ...

een hart dat geschikt gemaakt is om te horen wat de Geest tot de gemeente spreekt.


De eerste grote opdracht lag nu vóór hen: het veroveren van Jericho.
Maar niet door kracht of geweld, zoals Nimrod het gedaan zou hebben, maar door mijn Geest, zegt de HERE der Heerscharen. ( Zacharia 4:6).
Maar wat nu zo belangrijk was in dit hele verhaal, dat zij precies, ja heel erg precies, de instructies van de Geest van God zouden opvolgen en ook niets van het gebannene zouden nemen voor zichzelf. En wat was het waardoor Israël in het ongeluk gestort werd? Doordat één persoon zo graag die mooie mantel wilde houden en ook die waarde (goud) die daarbij hoorde.

Die mantel uit het land Sinear.
Een Babylonisch gewaad !


Daar sta je dan, op het punt om het door God beloofde erfdeel in bezit te nemen. Een leven van geestelijke rijkdom, veiligheid en overwinning van God te ontvangen door de Heilige Geest.
En dan moet je eerst goed leren luisteren en doen wat de Geest van God zegt, en precies zoveel keer om de stad lopen als de Geest van God zegt. En ook zelf niets meer zeggen, tot het moment dat de Geest van God het zegt. En op precies het juiste moment ga je juichen, zoals de Geest van God het zegt. En de stad ga je veroveren, op precies die manier als de Geest van God het zegt. Niets meer, en niets minder. Precies zó !
Het bolwerk van Babylon, waar Jericho een schaduwbeeld van is, moet je met de ban slaan.

  • Doe weg die mantel van Sinear !
  • Doe weg het bouwen van eigen godsdienstigheid!
  • Doe weg de rebellie tegen de Geest van God!

Want Babylon is een symbool van geestelijke hoererij. Een godsdienstig bouwwerk zonder God!

En wat is Gods hilariteit?
De hoer die luisterde (Rachab), werd gered, met haar familie.
De Israëliet die niet luisterde (Achan), werd verdelgd, met zijn familie.

Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente spreekt!