Brand in Babylon

Hoofdstuk 1

Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon!

( Openbaring 18:2)

Met deze woorden laat God door een engel met grote macht, het oordeel uitspreken over een geestelijke invloed die aangeduid wordt als 'de grote stad Babylon'.
Hierbij denken we dan niet aan een zichtbare stad die wij op deze zichtbare aarde zouden tegenkomen, maar wij denken hierbij aan een geestelijke stad in de, voor het menselijke oog, onzichtbare wereld.

Je zou Babylon eigenlijk kunnen beschouwen als het tegenbeeld van het 'hemelse Jeruzalem'. Deze hemelse, of 'geestelijke' stad Jeruzalem wordt door de Bijbel 'onze moeder' genoemd ( Galaten 4:27); de moeder van de bruid van Christus die onberispelijk en onbevlekt vóór Hem gesteld wordt bij de bruiloft van 'het Lam'.
En net zo min als dit hemelse Jeruzalem een echte stad is, maar veeleer een beeldspraak waar een levend organisme mee aangeduid wordt, een verzameling van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemel ( Hebreeën 12:23), zo is ook het tegenbeeld Babylon niet een echte stad, maar zinnebeeldig 'de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde'. ( Openbaring 17:5).
Er zijn vele wrange vruchten die door deze moeder ter wereld gebracht worden. Vele zonden, toverijen en onreinheden worden door deze zogenaamde 'moeder' gebaard, ofwel door de kooplieden van deze 'stad' verhandeld - op de markt gebracht. ( Openbaring 18:23).

God heeft een rechtszaak tegen 'haar' berecht !
Van alle zonden die uit deze stad voortkomen is er één zonde waardoor Gods rechtszaak tegen Babylon afgerond is en het oordeel in werking gesteld:

Het voortdurend bestrijden en vermoorden van Gods heiligen, apostelen, en profeten.

Juist deze van God gegeven bedieningen die fundamenteel zijn voor de bouw van Gods geestelijke tempel - de gemeente van Jezus Christus, zijn door alle eeuwen heen vervolgd, vermoord en onder druk gezet door deze tegenkracht die wij Babylon noemen.

Nu, nadat eeuwenlang het evangelie in krachteloosheid ten onder is gehouden, zien wij in deze twintigste eeuw een doorbraak en herstel van Gods kracht in de gemeente van Jezus Christus.

Steeds vaker horen wij bovendien de boodschap klinken dat van Godswege het herstel van profetische en apostolische bedieningen nog veel meer tot volheid zal komen. Dit kan uiteraard maar één ding betekenen:
Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon !

Links:
Babylon / Jeruzalem