Brand in Babylon

Appendix

De zinnebeeldige benamingen van Babylon.

 
→  Plunderaars van Mijn erfdeel. Jeremia 50:11
→  De hamer der gehele aarde. Jeremia 50:22
→  Het hart-mijner-tegenstanders. Jeremia 51:1
→  Een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte.
     Jeremia 51:7
→  Gij, die aan grote wateren woont. Jeremia 51:12
→  Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen. Jeremia 51:20
→  Berg des verderfs. Jeremia 51:25
→  De roem der gehele aarde. Jeremia 51:41
→  En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad,
     die het koningschap heeft over de koningen der aarde.

     Openbaring 17:18