Heiliging

Hoofdstuk 5

De Schrijver

Mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.
( Psalm 45:2)

Deze conclusie trok de psalmist toen hij merkte dat zijn liederen door de Geest van God geïnspireerd en geleid werden. De Geest van God wordt hier vergeleken met een schrijver. In onze Nederlandse Bijbel staat boven deze psalm vermeldt: "Een lied voor de bruiloft van de koning."

 • Laten we zeggen dat het voor ons een profetische heenwijzing is
  naar de bruiloft van het Lam.

Heel bijzonder is eigenlijk dat juist in dit verband de stift van de schrijver genoemd wordt en dat terwijl wij toch leven in het tijdperk van de Geest die levend maakt in plaats van de 'geschreven letter' die doodt.

Als wij het hebben over 'schrijven', dan heeft dat al gauw te maken met een ballpen, een vodje papier, een schrijfmachine of een computer.
Maar niet in de tijd van de Bijbel. De stift was niet een ballpen van het pakketje 10 voor een knaak, maar een stift met een diamanten punt waarmee in steen of ijzer gegraveerd werd.
Een schrijver was eigenlijk meer een graveur, in ons begrip. Hier komt ook het woord 'grafisch' vandaan. In het gunstigste geval werd er met inkt geschreven op perkament of dierenhuiden.
Al met al een tijdrovende bezigheid. Aan het hof van de koning was dit zelfs een belangrijk beroep. Vandaag nog steeds eigenlijk, alleen, toen schreef men geen 10 megabyte per dag.

Waarom is die tong nu een diamanten schrijfstift? Iemand die zijn tong gebruikt is toch gewoon een spreker of een zanger?
Maar God heeft iets speciaals met schrijven. Vanaf het begin van de Schepping heeft Hij al zijn belangrijke zaken laten opschrijven.
In de hemel, alzo ook op de aarde ....

 • Op een boekrol, op perkament, op steen,
  eigenhandig schreef God op kleitabletten,
  Hij schreef op de muur, Hij schreef in de aarde,
  Hij heeft over Jezus in de boekrol geschreven .....
  ( Hebreeën 10:7).


Wie schrijft, die blijft ..... luidt een Nederlands gezegde, en dat zou best eens aan de Bijbel ontleend kunnen zijn.

Maar nu, het belangrijkste van Gods geschrijf ..... het is op de tafels van onze harten!
Tafels van vlees noemt Paulus dit. (2 Korintiërs 3:3).
De Geest van God is de schrijver, of liever gezegd, de graveur. Het is een tijdrovende bezigheid. Er moeten inscripties gemaakt worden in onze karakters. De beeltenis van Christus moet zorgvuldig in ons innerlijk uitgesneden, gegraveerd worden.

 • Het is de wet van Christus die in ons hart geschreven wordt.


Zó ... maakt God ons klaar voor de bruiloft van het Lam.
Maar er is nog een ander belangrijk aspect. Als de beeltenis van Christus in ons hart gegraveerd is, wordt ónze tong ook weer een diamanten stift waar God mee schrijft.

 • Een tong die de woorden van Gods Geest spreekt is als een diamanten stift.


God schrijft voortdurend.
Hij heeft er altijd over gewaakt dat zijn Woorden opgeschreven, overgeschreven, en gegraveerd werden. Bovendien is het altijd goed bewaard gebleven. Zijn Woord blijft tot in eeuwigheid.

 • God is een Schrijver !