Heiliging

Hoofdstuk 2

De weg

Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn;
reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden.
Maar de verlosten wandelen daarop; de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen;
eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.

( Jesaja 35:8 t/m 10).

Er is een weg die 'de heilige weg' wordt genoemd. Het is een geestelijke weg.
Wij hoeven deze weg niet zelf te banen, dat is al gebeurd.
Jezus zegt, in Johannes 14:6:

  • "Ik ben de weg......"


Iedere weg leidt ergens heen.
Alles onder de zon heeft een bepaald doel of bestemming. Sommige wegen houden abrupt op, dat zijn wegen die 'dood' lopen. Letterlijk en figuurlijk.

Op Gods 'heilige weg' vinden wij geen onreinen, geen dwazen, geen verdwaalden en geen reizigers. Dat kan niet omdat deze weg een persoon is: de levende en waarachtige Zoon van God, Jezus Christus.
Wandelen op deze weg betekent: Hem volgen, in de eerste plaats in zijn gezindheid. Dus vol van ontferming en goede vruchten. ( Jacobus 3:17).
Dwars door alles heen is het mogelijk om temidden van een ontaard en verkeerd geslacht, heilig te zijn, d.w.z. afgezonderd te leven, door de rechte weg te betreden.
Ook Samuël - de profeet, was iemand die de rechte weg bewandelde. Door God hiervoor op de aarde gezet, leefde hij als kleine jongen al temidden van zogenaamde 'geestelijken' die zich bezighielden met onrechtvaardige praktijken.

  • Door Gods hand en genade in je leven is het echter mogelijk om voor al deze kwade invloeden bewaard te blijven.


Het is niet mogelijk dat op 'de heilige weg' onreine invloeden of dwalingen waargenomen worden. Jezus Christus, die de weg is, heeft de heerlijkheid van de Vader bereikt en is gezeten in de troon van God. In zijn totale verloste en verheerlijkte positie is Hij ver verheven boven iedere invloed die niet uit God voortkomt. Dat betekent voor ons dat wij ons of op zijn weg bevinden, of in het geheel niet !!!
Een tussen-weg is er niet.

Op 'de heilige weg' wordt niet gedwaald. Als wij dwalen zijn we dus niet op zijn weg. Omgekeerd, als wij in enig opzicht niet op zijn weg zijn, dan dwalen wij. Het is in dit geval een keiharde zwart/wit situatie.
Je wandelt met Jezus, of je wandelt met de verkeerde.
Je bent in de Geest van Christus, of je bent in de anti-Christus geest van de vijand.

Ook worden er op deze weg geen 'reizigers' gezien. Mensen die zo af en toe het Lam volgen om er hun tijdelijk voordeel mee te behalen. Wie achter een bepaalde zalving aanjaagt in plaats van Jezus zelf, loopt gevaar terecht te komen in werkingen die uit andere geesten zijn, wat een enorme geestelijke val tot gevolg kan hebben.
De vreze des Heren is het begin van de wijsheid, lezen we regelmatig in het boek Spreuken. Dat is ook het beste geneesmiddel tegen geestelijke dwaasheid.
Wie begint met de Heer te vrezen, dat is: Jezus 'Heer' laten zijn in alle gebieden van je leven, zet daardoor de belangrijkste stap op de 'heilige weg'. Dwaasheid zal op deze weg niet ronddolen. De vreze des Heren is niet alleen een goed begin, het is ook een fundament om steeds weer opnieuw mee te beginnen bij het betreden van deze weg.

Wie onmogelijk deze weg kunnen betreden zijn de duivel en zijn trawanten. Zij zijn niet alleen de hemel uitgesmeten, de deur zit voor hen ook potdicht. Er is geen relatie tussen licht en duisternis, geen overeenstemming tussen Christus en Belial. (2 Korintiërs 6:14).
Wij hoeven niet bevreesd te zijn dat wij 'de brullende leeuw' zullen tegenkomen in onze gemeenschap met Jezus Christus. Komen wij hem toch tegen, dan staat hij alleen maar aan de zijlijn te brullen om ons schrik aan te jagen. Gevaarlijk wordt het dan pas, als wij 'de weg' verlaten.
Wie 'de weg' vervolgt, Jezus meer en meer toelaat in zijn leven, zal met gejubel in Sion komen.

  • De plaats waar de volle heerlijkheid en majesteit van God geopenbaard wordt.